Gamborg fjord-pilen


I Gamborg fjord er tidligere påvist overordentligt gode bevaringsforhold for organisk materiale. Selv træ bevares med en forbløffende styrke.

Under en recognoscering den 18. august 2002 fandt et medlem af Marinearkæologisk Gruppe fra Fredericia, gruppen, der også udgravede de navnkundige Tybrind vig fund, en ubrudt pil med flinteod i den ene ende og strengekærv i den anden.

Der er endnu ikke konstateret spor efter styrefjer eller disses befæstigelse, men pileodden, en ertebølle-type tværpil, er tilsyneladende fæstet med, hvad der beskrives som en begagtig masse i skaftet, der er flækket i forenden for at give plads til spidsen. Der er ikke omtalt rester af bevikling, hverken i nokenden eller ved spidsen.

Skaftet angives at være vedtypebestemt til at være kvalkved (ulvsrøn), som ikke er et ukendt pilemateriale

Kilder:
"Rapport for undersøgelse af undersøisk stenalderboplads "Ronæs skov" Gamborg fjord" af Marine Arkæologisk Gruppe Fredericia.
Hans Dal, Marine Arkæologisk Gruppe.