Buefragmentet fra Møllegabet II


Møllegabet II blev udgravet af Langelands museum mellem 1987 og -93. Her blev fundet et buefragment med en usædvanlig afslutning på buebenet. Det er foreslået, at formen på det fundne fragment leder til en rekonstruktion, der har et "indre ben/" af facon tilsvarende muldbjergbuen, altså med et ovalt tværsnit, gående over i en yderste sektion, der er høj og smal og altså må forventes ikke at arbejde med i nævneværdig grad. Filosofien kan forklares med en mindre vægt og en mindre bredde af den yderste del af buebenet og en deraf følgende mindre luftmodstand og inerti. Hvis den inderste flad-ovale del af benet kan udføre sit arbejde som "fjeder/" uden overbelastning, kan dette bueteknisk være en fordel

Buen dateres til tidlig ertebølle. Hassel-pæle fra bopladsen er kulstof 14 dateret til at stamme fra mellem 5250 0g 5070 f.Kr.

I den kortfattede tekst i publikationen af fundene fra Møllegabet II beskrives buen som en elmetræsbue. Det er ikke lykkedes denne sides forfatter at finde dokumentation for vedtypen.
Kilder: "Møllegabet II" af Jørgen Skaarup og Ole Grøn, ISBN 1 84171 673 1.