Tybrind vig buen


Tybrind vig mellem Assens og Middelfart har i 6000 år gemt på store kulturværdier fra ertebølletid. På 2-3 meter vand er bevaringsforholdene for organisk materiale under dyndet exceptionelle. Marinearkæologisk Gruppe har i Moesgaard Forhistoriske Museums regi afdækket rige fund. Blandt de bevarede træsager som åreblade og lystergrene er også en hel og en del af en bue med en speciel form. Den hele bue er skåret af et ungt elmetræ, cirka 30 mm i diameter uden bark på midten. Buen måler 1665 mm og er altså efter datidens forhold mandshøj.

Kontruktionsmæssigt er buen genial i sin enkelthed. Buebyggeren har ladet 5 cm stå urørt på midten og har derfra skåret et stort set fladt snit (dvs. ikke hvælvet) i en bue ned til det tværsnit, hvor buens ben begynder. Derfra er tværsnittet - stadig med et fladt snit - gradvis reduceret, så buen har arbejdet med en perfekt fordeling af kræfterne. Benene er så skåret ind til en tynd, dråbeformet afslutning i den ene ende og på samme måde til en oval fortykkelse med en dråbe udenfor i den anden. Formålet kan vi kun gisne om, men den forskellige afslutning kunne tyde på en forskel i strengebefæstigelsen, såsom et fast strengeøje i dråbe-enden og et aftageligt øje - måske med en snor til at holde strengen på plads, når buen var afstrenget, i enden med dobbeltdråben. Udformningen tyder i hvert fald på, at vore forfædre ikke var så helt primitive i deres teknologi.


Forfatterens rekonstruktioner har vist, at buen er let at bygge og behagelig at skyde med. Den nedenfor afbildede rekonstruktion trækker 72 pund ved 28 tommers træklængde. På trods heraf er den ikke så hurtig. Den sendte som gennemsnit en 32 grams pil igennem kronometeret med 132 ft/sec. Det har dog givet været udmærket til stenalderjægerens brug.

Det skal samtidig siges, at buen er som bygget til at trække ud i arms længde eller længere. Skydestilen med denne bue har givet været meget kraftfuld og der er for forfatteren, som også er buejæger, ingen tvivl om, at tybrind vig-jægerne for 6000 år siden havde tillid til at kunne sende deres pil tværs igennem deres bytte.

Det forekommer usandsynligt, at disse jægere har brugt pilegift. Det har ikke været nødvendigt og er - ifølge visse nutidige primitive forkeslag - altid en risiko, man gerne vil undgå.

Kilder:
"A Preliminary Report on a Submerged Ertebølle Settlement on the West Coast of Fyn" by Søren H. Andersen, Journal of Danish Archaeology, vol. 4, 1985.
Egne fotos og opmålinger.